Licence

Dopuštenje ministarstva kulture za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

Klasa U.P./I-612-08/14-03/0330 ur broj 532-04-01-01-01/8-14-16

Izvodimo sve vrste građevinskih i zanatskih radova